Spółka BUS-PRESTIGE sp. z o.o. / siedziba Kębłowo

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000395270
 • REGON – 221516592
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-09-05

Data ogłoszenia wpisu – 2011-10-04

Dane adresowe firmy BUS-PRESTIGE sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Kębłowo

Ulica – Wejherowska 28

Miejscowość – 84-242 Kębłowo

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 54.554199
Długość geogr. – 18.09815

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 29.20.Z Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep

PKD 2 – 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

PKD 3 – 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Dane wpisane do KRS


Spółka NG PLM-TEC sp. z o.o. / siedziba Wrocław

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000395269
 • REGON – 21710099
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-09-07

Data ogłoszenia wpisu – 2011-10-05

Dane adresowe firmy NG PLM-TEC sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Wrocław

Ulica – Szewska 3A

Miejscowość – 50-053 Wrocław

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 51.10812
Długość geogr. – 17.03581

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 46.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów

PKD 2 – 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania

PKD 3 – 46.52.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego

Dane wpisane do KRS


Spółka SOLVATECH KAZIMIERCZAK JĘŻAK SPÓŁKA KOMANDYTOWO – AKCYJNA / siedziba Wrocław

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000394847
 • REGON –
 • NIP –

Forma prawna – spółki komandytowo-akcyjne

Data ostatniego wpisu – 2011-09-01

Data ogłoszenia wpisu – 2011-10-03

Dane adresowe firmy SOLVATECH KAZIMIERCZAK JĘŻAK SPÓŁKA KOMANDYTOWO – AKCYJNA

Siedziba rejestrowa – Wrocław

Ulica – Kazimierza Wielkiego 1

Miejscowość – 50-077 Wrocław

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 51.108429
Długość geogr. – 17.042919

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 35.13.Z Dystrybucja energii elektrycznej

PKD 2 – 35.14.Z Handel energią elektryczną

PKD 3 – 35.22.Z Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym

Dane wpisane do KRS


Spółka MAGAZYN BRACI CHORĄŻYCH sp.j. / siedziba Biała Podlaska

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000394818
 • REGON – 61229726
 • NIP –

Forma prawna – spółki jawne

Data ostatniego wpisu – 2011-08-31

Data ogłoszenia wpisu – 2011-10-03

Dane adresowe firmy MAGAZYN BRACI CHORĄŻYCH sp.j.

Siedziba rejestrowa – Biała Podlaska

Ulica – Sidorska 59

Miejscowość – 21-500 Biała Podlaska

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.031574
Długość geogr. – 23.131849

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

PKD 2 – 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

PKD 3 – 77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego

Dane wpisane do KRS


Spółka SANIGASS sp.j. MICHAŁ I DARIUSZ JASIONOWSCY / siedziba Szczecin

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000394958
 • REGON – 321131080
 • NIP –

Forma prawna – spółki jawne

Data ostatniego wpisu – 2011-08-31

Data ogłoszenia wpisu – 2011-10-03

Dane adresowe firmy SANIGASS sp.j. MICHAŁ I DARIUSZ JASIONOWSCY

Siedziba rejestrowa – Szczecin

Ulica – Jagiellońska 77 22

Miejscowość – 70-364 Szczecin

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 53.43297
Długość geogr. – 14.53766

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych

PKD 2 – 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych

PKD 3 – 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Dane wpisane do KRS


Spółka BRITAMER sp. z o.o. / siedziba Warszawa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000394127
 • REGON – 145141640
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-09-01

Data ogłoszenia wpisu – 2011-10-03

Dane adresowe firmy BRITAMER sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Warszawa

Ulica – Sarmacka 12 2

Miejscowość – 02-972 Warszawa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 51.918919
Długość geogr. – 19.1343

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 47 Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi

PKD 2 – 58.1 Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania

PKD 3 – 58.11.Z Wydawanie książek

Dane wpisane do KRS


Spółka AMESTO sp. z o.o. / siedziba Warszawa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000395026
 • REGON – 144887744
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-08-31

Data ogłoszenia wpisu – 2011-10-03

Dane adresowe firmy AMESTO sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Warszawa

Ulica – Zagójska 10/12 43

Miejscowość – 04-101 Warszawa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.241529
Długość geogr. – 21.09447

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 62.0 Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz dzialalność powiązana

PKD 2 – 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem

PKD 3 – 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

Dane wpisane do KRS


Spółka IMPRESSION TOMASZ URBAŃSKI, MACIEJ SZYMANKIEWICZ sp.j. / siedziba Gdynia

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000395582
 • REGON – 221524723
 • NIP –

Forma prawna – spółki jawne

Data ostatniego wpisu – 2011-09-08

Data ogłoszenia wpisu – 2011-10-06

Dane adresowe firmy IMPRESSION TOMASZ URBAŃSKI, MACIEJ SZYMANKIEWICZ sp.j.

Siedziba rejestrowa – Gdynia

Ulica – Marii Konopnickiej 5D 4

Miejscowość – 81-596 Gdynia

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 54.471399
Długość geogr. – 18.499559

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 18.12.Z Pozostałe drukowanie

PKD 2 – 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku

PKD 3 – 18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji

Dane wpisane do KRS